بازرگانی آتا صنعت سانا لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
نوار درزگیر پروتیپ نوار درزگیر پروتیپ 300000 300000
انکر مکانیکی لبه دار چینی HKD انکر مکانیکی لبه دار چینی HKD 9000 9000
مل عایق کاری سید همدان مل عایق کاری سید همدان 12000 12000
فویل الومینیوم عرض ۱۰۰ سانت فویل الومینیوم عرض ۱۰۰ سانت 70000 70000
یوبولت (کرپی ) سایز ۱/۲ اینچ یوبولت (کرپی ) سایز ۱/۲ اینچ 2580 2580
یوبولت (کرپی ) سایز ۳/۴ اینچ یوبولت (کرپی ) سایز ۳/۴ اینچ 2580 2580
یوبولت (کرپی ) سایز ۱ اینچ یوبولت (کرپی ) سایز ۱ اینچ 2800 2800
یوبولت (کرپی ) سایز ۱/۴ ۱ اینچ یوبولت (کرپی ) سایز ۱/۴ ۱ اینچ 4600 4600
یوبولت (کرپی ) سایز ۱/۲ ۱ اینچ یوبولت (کرپی ) سایز ۱/۲ ۱ اینچ 4900 4900
یوبولت (کرپی ) سایز۲ اینچ یوبولت (کرپی ) سایز۲ اینچ 5700 5700