۷

انکر بولت مکانیکی آپولو اس‌آ APOLO SA (بدون لبه)